Sat05262018

LAST_UPDATE09:08:13 PM

Back You are here: Home tag nghi quyet so 35/2013/QH13

nghi quyet so 35/2013/QH13

Created on Friday, 11 January 2013 / Tin tức Huế
Tags: tin tuc hue, hoi nghi, nghi quyet so 35/2013/QH13
Tin tức Huế - Trong hai ngày 10 và 11/1, tại thành phố Huế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số ... [ +++ ]